Hej!

 

Åter igen tvingas vi i styrelsen att komma med tråkiga nyheter, denna gång 2 till antalet. Vi börjar med den enkla biten.

Covid-19 ställer fortfarande till det för stora delar av samhället, med just nu kraftigt ökande smittspridning, som vi inte vill vara med att bidraga till.

På grund av detta har vi i styrelsen återigen tvingats att ta det tråkiga beslutet att ställa in vårens möten tills vidare. Vi har dock valt att flytta fram Årsmötet, och kommer att genomföra detta Torsdag den 21/4 om inga hindrande restriktioner då finns. Då vi inte vet hur det kommer att se ut med restriktioner framöver, så kan det bli så att mötena tas upp igen, om läget tillåter det, om så blir fallet kommer ytterligare information om detta förmedlas.

 

Den svårare biten, följer här;

Som en del av er har hört, och andra får reda på nu, så gick vår vän Evert Karlsson bort nyligen, och med det förlorade vår förening inte bara en medlem och vän, utan även en stor kunskapskälla. Bifogat i detta utskick finns några rader som Olle Arvids har skrivit, tillägnat Evert.

Mvh.

Styrelsen, genom sekreterare

Henrik Persson

VÅREN 2022