Uddevalla Akvarieförening

Föreningsmöte en gång i månaden

Föreningen är till för att de kunnigare skall dela med sig av sina erfarenheter till dem som just slagit in på vägen till att bli akvarister.

På alla träffar brukar vi spela Andespel (bingo) med fiskar, växter eller akvarietillbehör som vinster. Du får också möjlighet att under punkten ”Akvariesnack/Ordet fritt” att ta upp frågor som du vill ha svar på, eller starta en diskussion om något ämne som intresserar dig för tillfället.

HSO-center, Kapellevägen 1A .  klockan 19.00

 

Vägbeskrivning : Från väg 44 tag vänster mot södra uddevalla, kör igenom staden,över bron och ut på Göteborgsvägen. I lilla rondellenkör du vänster till Parkgatan. Runda Sörkälleparken fram till ljussignal under en viadukt. Efter viadukten första gatan(=Tenngjutaregatan) till vänster. Parkera på höger sida, vi håller till i den första längan.

Medlemsavgift 2018

 • Senior: 160:-
 • Junior: 80:-

Medlemsavgiften kan du sätta in på Bankgiro: 768-1091

Vi träffas och trivs, välkommen!


Styrelsen 2018

Ordförande

 • Morgan Thorsson
 • Frostmätarvägen 122
 • 461 64 Trollhättan
 • 0520 – 761 28

Vice ordförande

 • Terje Carlin
 • Södra vägen 4
 • 451 40 Uddevalla
 • 0522-101 32

Sekreterare

 • Henrik Persson
 • Rotenäs 287
 • 462 96 Frändefors
 • 0763-225 119
 • hepe1981@gmail.com

Vice sekreterare

 • Bo Eriksson
 • Oxdansvägen 2
 • 450 70 Uddevalla
 • 0522 703 89

Kassör

 • Lars Öhlander
 • Walkeskroken 12
 • 451 42 Uddevalla
 • 0522 – 511 777

Klubbmästare

 • Ove Svensson
 • Storgatan 56
 • 460 65 Brålanda
 • 0521 – 309 67