Lite L-malar

Fick in måndagen den 21/3 en stor lekgrupp med L-201 på 14 st och även en grupp med L-174 på 11 st sedan ett par L-107.